ŠportovySpolok.sk - https://www.sportovyspolok.sk - logoqr kod na stranku

cyklochodník Ružinov - Ivanka pri Dunaji

Nižšie je predstavený plán cyklochodníka Ružinov – Ivanka pri Dunaji. Ak sa ho podarí zrealizovať, vznikne jediná možnosť ako sa bezpečne dostať bicyklom z Bratislavy na východ. Ostatné možnosti sú Dunajská hrádza a cesty v Malých Karpatoch.

Zhrnutie

celková dĺžka je 10 kilometrov, z toho 5 220 m (3900m+320m+1000m) po existujúcich komunikáciách a 4 820 m (1500m+820m+2500m) po nových komunikáciách.

Podrobne

Prvá časť plánovanej cyklotrasy je z cyklochodník popri Ružinovskej ulici, po ulici Maxiliána Hella, krížom cez Trnavskú cestu, a po tichých uliciach Trnávky po Galvaniho ulicu, prekrižuje ju, ide po Starej ivánskej ceste a Mokráň-Záhoň po Zlaté piesky. Všetka potrebná komunikácia je dostupná, stavebných prác je minimum, všetky cesty sú autami málo využívané, dĺžka je 3.9 km:

Chodník pokračuje poza Zlaté piesky. Nutná je úprava chodníka, keďže momentálne je to lesná cesta a chodník, resp povrch nie je jazditeľný pre cestné bicykle. Dĺžka okolo 1.5 km.

Problematická časť je pri výjazde diaľnice na Vajnory. Nevyhnutná je úprava povrchu. dĺžka okolo 820m (plus 320m po existujúcej komunikácii).

Chodník ďalej pokračuje po existujúcom ale nepoužívanom moste ponad diaľnicu a po asfaltovej ceste po odbočku na Vajnory. Dĺžka 1km po existujúcej nevyužívanej komunkácii.

Chodník potom pokračuje po lesnej ceste medzi hranicami letiska a starou seneckou cestou. Neskôr ide popred existujúci lesík a napoji sa na hrádzu na Šurskom kanáli. Potom sa pripája na existujúcu cyklotrasu v Ivanke pri Dunaji. Dĺžka 2.5km.


https://www.sportovyspolok.sk/biking/cyklochodnik-ruzinov-ivanka